Podziękowania - Fundacja Artystów Weteranów Scen Polskich im. Gustawa Holoubka - Aluglass - Realizacja

Fundacja Artystów Weteranów Scen Polskich im. Gustawa Holoubka przekazuje podziękowania firmie Aluglass – Realizacja za wykonanie prac remontowych w pokoju przygotowawczym dla Pani Zofii Kucówny w Domu Artystów Weteranów w Skolimowie.

skmbt_c28016111610361-page-001