Archiwa: Referencje - Aluglass - Realizacja

Adgar Postępu Sp. z o.o.

„… Rzetelność pracowników firmy ALUGLASS-REALIZACJA przyczyniły się do terminowej realizacji zamówienia. Świadczone usługi zostały wykonane z należytą starannością oraz zgodnie z ustaleniami umowy, a ich jakość oceniamy jako bardzo dobrą. Polecamy ALUGLASS-REALIZACJA jako firmę uczciwą, solidną i profesjonalną, która wypełnia swoje obowiązki z dużym zaangażowaniem.”

FRANCILIA, Villiers le Bel

„… Jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani z jakości wykonywanych prac, przestrzegania harmonogramu, wyników badań technicznych i koordynacji prac na budowie.”

MULTI SERWIS DLA INWESTYCJI SP. Z O.O.

„… pragniemy podkreślić, że przedstawiciele ALUGLASS-REALIZACJA są w pełni kompetentni w podejmowaniu decyzji wymagających zmian i ewentualnych robót dodatkowych. Po kolejnych doświadczeniach możemy bez obaw polecić każdemu potencjalnemu inwestorowi usługi budowlane świadczone przez ALUGLASS-REALIZACJA.”

STADION NARODOWY W WARSZAWIE

„… Prace zostały wykonane w wymaganym terminie i z należytą starannością. W trakcie prac był zapewniony stały nadzór. Pracownicy Aluglass-Realizacja cechowali się zaangażowaniem i posiadaniem wymaganej wiedzy i umiejętności. Przedsiębiorstwo posiadało wymagany i sprzęt do wykonania prac budowlanych, a w czasie ich trwania panował ład i porządek.”

TK.development

„…Firma Aluglass-Realizacja to rzetelny i uczciwy partner w najbardziej wymagających biznesowych przedsięwzięciach i bez wahania możemy zarekomendować firmę, jako przodująca w swojej specjalności.”